Individuell coachning för talrösten

Vill du utveckla din röst- och talteknik? Jag ger dig verktygen för att få en teknik som är hållbar!

Jag är utbildad logonom och röstcoach med lång erfarenhet av att coacha föredragshållare, utbildare, informatörer, skådespelare, lärare, jurister, chefer, youtubers och många fler. Gemensamt för alla klienter är att de har yrken som kräver lite mer av rösten.

Under en tallektion kan du få hjälp med följande:
 • Andningsteknik 
 • Avspänning/Kropp
 • Artikulation
 • Talstyrka
 • Variation i talet
 • Taltempo
 • Presentationsteknik
 • Hantering av nervositet i talsituation


De övningar som presenteras är baserade på modern röst- och talforskning. Ett individuellt utformat övningsprogram ingår som en del i undervisningen. En lektion är 45 eller 60 min. Boka via kontakt. 

För info om priser på enstaka lektioner och lektionspaket: se priser. 

Röstworkshop för företag - "Den hållbara rösten"

"Den hållbara rösten" är en innehållsrik föreläsning och praktisk workshop som riktar sig till personal med yrken där rösten är ett viktigt verktyg.

Målet är att ge er konkreta och användbara råd och tips för en bra röstanvändning i de professionella situationer som kräver mer av rösten. Det kan gälla möten, presentationer, telefonsamtal, medarbetarsamtal etc.

Frågor som tas upp i den teoretiska delen - 

 • Hur fungerar rösten anatomiskt? Hur påverkar vi rösten med våra kroppar? Vad finns det för röstskillnader mellan män och kvinnor? Vilka akustiska aspekter finns att ta hänsyn till? 
 • Hur förbereder man rösten inför hållande av presentationer? Vad är bra att tänka på när man talar från scenen? Vad är ett smart röstklimat?
Praktisk del - 
 • Ni tränar på en mängd olika röstövningar tillsammans och tar ut svängarna i talet. Förhoppningen här är att ni ska få nya ideér och inspiration till hur ni kan använda era röster och få ut mer utav dem.
 • Ni får med er material som ni kan arbeta vidare med på egen hand. 


Målgruppen för ”Den hållbara rösten” är föredragshållare, säljare, informatörer, chefer, inläsare, konsulter, lärare, callcenterpersonal, m.fl.

För frågor, särskilda önskemål om upplägg, information om priser – hör av er via kontakt.

Några av mina uppdragsgivare:

Lunagymnasiet, Framfot företagsutbildning AB, Tolkcentralen Uppsala, Amnesty Sverige, Modern Times Group MTG AB, Systembolaget, TV 4, BSH Home appliances AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Value Source AB, Sweden HR Group AB, RAW communication & leadership, Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, Remium Nordic AB, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Länsförsäkringar Stockholm, Runacademy , Monsefi Marketing, Tre vänner produktion AB, Sveriges Kommuner och Landsting, HSB Omsorg , Klarna AB, Iris Media AB, Hennes & Mauritz AB.