Sökning till Adolf Fredriks Musikklasser

För att söka till Adolf Fredriks Musikklasser och andra musikklasser behöver man vara väldigt väl förberedd vid inträdesproven. 

Hos mig får barnen träna på alla gehörsmoment och på sångerna så att de blir säkra inför sökningen. 

I många år har jag coachat barn, både individuellt och i grupp, som söker till bl.a. Adolf Fredriks Musikklasser. En hel del av de barn jag har coachat har kommit in på skolorna och jag har fått bra referenser ifrån föräldrar. 

Många föräldrar hör av sig på hösten inför proverna och därför är det bra att vara ute i väldigt god tid för bokning av både privata lektioner och gruppundervisningen.

För frågor och anmälan hör av dig via kontakt. 

Gruppundervisning inför prov till sångklasser

HT 2016 startade jag upp gruppundervisning inför provet till Adolf Fredriks Musikklasser. Det blev mycket lyckat och många av barnen kom in på skolan efterföljande år. Sedan dess har jag erbjudit denna kurs varje höst.

HT 2024 startar nya grupper!
Vi går igenom och tränar på provets alla olika gerhörsmoment och vi tränar på sångerna.

Startdatum: Söndag 6 oktober
Tider:
Kl 15.00 - 16.00 (fulltecknad)
Kl 16.05 - 17.05 (fulltecknad)

Antal sammankomster: 8
Max antal per grupp: 6 elever
Pris: 3600 kr

För frågor eller anmälan till gruppundervisningen HT 2024: hör av dig via
kontakt.