Röstworkshop för företag - "Den hållbara rösten"

"Den hållbara rösten" är en innehållsrik föreläsning/workshop som riktar sig till företag med personal där rösten är ett viktigt verktyg. 

Målet är att ge er konkreta och användbara råd och tips för en bra röstanvändning i de professionella situationer som kräver mer av rösten.
 

Frågor som tas upp i den teoretiska delen - 
  • Hur fungerar rösten anatomiskt? Hur påverkar vi rösten med våra kroppar? Vad finns det för röstskillnader mellan män och kvinnor? Vilka akustiska aspekter finns att ta hänsyn till
  • Hur förbereder man rösten inför en presentation? Hur använder vi rösten bäst när vi talar från scenen? Vid möten och presentationer? Hur ser ett smart röstklimat ut på en arbetsplats? 


Praktisk del - 

  • Ni tränar på olika röstövningar tillsammans och tar ut svängarna i talet. Förhoppningen här är att ni ska få nya ideér och inspiration till hur ni kan använda era röster och få ut mer utav dem.
  • Ni får med er material som ni kan arbeta vidare med på egen hand. 


Målgruppen är föredragshållare, säljare, informatörer, utbildare, chefer, inläsare, konsulter, lärare, callcenterpersonal, m.fl.

Upplägget går att anpassa efter önskemål. 

För frågor, information om priser, upplägg – hör av er via kontakt.

En del av mina tidigare uppdragsgivare:

Framfot företagsutbildning AB, Amnesty Sverige, Tolkcentralen Uppsala, Modern Times Group MTG AB, Systembolaget, TV 4, Storebrand Asset Management, BSH Home appliances AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Value Source AB, Sweden HR Group AB, RAW communication & leadership, Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, Remium Nordic AB, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Länsförsäkringar Stockholm, Runacademy, Monsefi Marketing, Tre vänner produktion AB, Sveriges Kommuner och Landsting, HSB Omsorg , Klarna AB, Iris Media AB, Hennes & Mauritz AB, Symetri AB.

Feeback på föreläsningar och workshops

”Alla uppskattade föreläsningen mycket. Det var många värdefulla tips som du gav och som vi både diskuterat vidare och tagit till oss. Vi kommer att rekommendera dig varmt.”
Navid Monsefi – CEO Monsefi Marketing AB

”Tack Ulrika! Alla deltagare var lyriska efter din föreläsning och workshop.”
Mira Brandtler – Avdelningen arbetsgivarpolitik, Stockholms kommuner och landsting

"Tack så mycket för kursen! Alla deltagare tyckte väldigt mycket om heldagen i röstträning med dig.”
Matthias Feist – Klarna AB

”Stort tack för röstkompendiet och för en rolig och lärorik heldagskurs!”
Erik Wandus – Iris Media AB