Metodiken i min undervisning

Sångteknik

Sångtekniken du arbetar med förenar grundläggande klassisk teknik (Bel Canto) med övningar från modern röstforskning inom pop/rock/jazz/musikal. Du tränar på att få en andningsteknik som gör dig uthållig, att utveckla din klang, att hitta styrkan i din röst, att utöka ditt omfång.

Du gör övningar som stärker och jämnar ut dina olika register; bröstregister, mix, falsett. Många av övningarna utgår ifrån talet. Via talet hittar vi lättare naturlighet i rösten och en bra tonplacering.

Olika genres/stilar kräver olika saker av oss som sångare och du får träna på att hitta det sound som du vill få fram i stilen som du arbetar med.

Viktigt i undervisningen är att du tränar på att sjunga med rätt ansträngning, utan att slita på rösten.

Kroppsmedvetenhet

För att kunna få ut det mesta av våra röster behöver vi arbeta på att få en bra avspändhet i kroppens olika delar och hitta en hållning som lättare gör att vi kan få in ett flow när vi sjunger. Under sånglektionen ägnar vi uppmärksamhet till kroppens signaler och försöker att arbeta med det som främjar sången.

En del av kroppens muskler kan behöva stärkas och andra kan ha onödiga spänningar som behöver släppas.

Relationen rygg, nacke, axlar, huvud är viktiga i sång/tal och ofta har människor spänningar i dessa olika delar. Jag uppmuntrar till att försöka hitta nya sätt att förhålla sig och arbeta med kroppen när det behövs.

Många av mina tankar kring kroppens påverkan på sång och tal har jag hämtat från flera års studier av Alexanderteknik i Sverige och USA. Jag rekommenderar varmt sångare som vill gå in djupare in i denna aspekt att prova Alexanderteknik under någon del av sin sångträning. 

Läs mer  om Alexandertekniken här. 

Uttryck

När du tränar på att hitta ditt uttryck så behöver du som sångare sätta dig in i texten och hur låten i övrigt är uppbyggd. Du behöver ha koll.

Vad betyder texten för personen som skrev låten? Vad betyder den för dig som sångare? Vilken känsla vill du försöka förmedla? Hur ska du arrangera låten för att bäst förmedla den känslan? Vad kan du göra med din kropp för att förstärka känslan? Hur är låten skriven rent dynamiskt?

För att hitta sitt personliga uttryck kan arbetet med de här frågorna vara både roligt och utmanande.