Individuell röstcoachning och workshop för företag

Vill du utveckla din röst- och talteknik? Jag ger dig verktygen för att få en teknik som är hållbar!

Jag är utbildad logonom/röstcoach med lång erfarenhet av att coacha föredragshållare, informatörer, skådespelare, lärare, jurister, chefer, youtubers, m. fl. Gemensamt för alla är att de har yrken som kräver lite mer av rösten.

Mina klienter vill främst träna på att få fram styrkan i sin röst, att bli tydligare och mer varierade när de talar, att undvika rösttrötthet och heshet och att överkomma nervositet i talsituationer.

Under en tallektion tränar du på följande moment:

 - Andningsteknik
 - Kroppsmedvetenhet
 - Avspänning

 - Artikulation
 - Variation/dynamik/tempo
 - Arbete med text som är relevant för dig    privat eller i din profession.
De övningar jag presenterar är baserade på modern röst- och talforskning.
Röstanalys och ett individuellt utformat övningsprogram ingår som en del i undervisningen.
En lektion är 45 eller 60 min.
För info om priser på enstaka lektioner och lektionspaket: se priser.
 

"Den smarta rösten" - workshop för företag

Pratar ni mycket på er arbetsplats? Håller ni föredrag och presentationer? Sitter ni i möten? Talar ni ofta i telefon? 
 
"Den smarta rösten" är en innehållsrik föreläsning och praktisk workshop som riktar sig till personal med yrken där rösten är ett viktigt verktyg.


Målet är att ge er konkreta och användbara råd och tips för en bra röstanvändning i de professionella situationer som kräver lite mer av rösten.

Ni får kunskap om hur rösten fungerar, kroppens påverkan, skillnader mellan män och kvinnor, akustiska aspekter att ta hänsyn till. 

Hur förbereder man rösten inför hållande av presentationer? Vad är bra att tänka på när man talar från scenen? Vad är ett smart röstklimat?

I den praktiska delen och jobbar vi med en mängd olika röstövningar och tar ut svängarna. Vi tränar på andningsteknik, artikulation, resonans, tempo. Förhoppningen här är att ni ska få nya ideér och inspiration till hur ni kan använda era röster och få ut mer av dem.

Ni får med er material som ni kan arbeta vidare med på egen hand. 

Målgruppen för ”Den smarta rösten” är föredragshållare, säljare, informatörer, chefer, inläsare, konsulter, lärare, callcenterpersonal, m.fl.

För frågor, särskilda önskemål om upplägg, information om priser – hör av er via kontakt.

Några av mina uppdragsgivare:

Modern Times Group MTG AB, Systembolaget, TV 4, BSH Home appliances AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Value Source AB, Sweden HR Group AB, RAW communication & leadership, Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, Remium Nordic AB, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Länsförsäkringar Stockholm, Runacademy , Monsefi Marketing, Tre vänner produktion AB, Sveriges Kommuner och Landsting, HSB Omsorg , Klarna AB, Iris Media AB, Hennes & Mauritz AB.